คณะนิติศาสตร์


ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำนวยการสอนโดย ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 คณะ ได้แก่ 1) คณะบริหารธุรกิจ 5 สาขา คือ (การบัญชี การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) หลักสูตร 4 ปีและต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติ และภาคสมทบ 2) คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ 3) คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ (วันปกติ และวันเสาร์-วันอาทิตย์) 4) คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อเดือน มีนาคม 2546 และ

►ได้รับอนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ในปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2549

►คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความพูดว่า "วิทยาลัยบัณทิตเอเซีย College of Asian Scholars รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ รศ.ดร.เจษฎ โทณะวณิก ประธานหลักสูตรนิติศาสตร ongratulatony คุณสมบัติ -ผู้จบ ม.6 / ปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า -ผู้จบสาขาอื่น ต้องการเรียน ป.ตรีใบที่ 2 -นักเรียนนายสิบตำรวจ จุดเด่นของหลักสูตร เรียน เสาร์- อาทิตย์ หลักสูตรทันสมัย เน้นการเรียนรูกฎหมาย โดยตรงกับผู้มีประสบการณ์ ดูงานและผีกประสบการณ์จากสถนที่จริง เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน -สำเนาทะเบียนบ้าน -ใบแสดงผลการศึกษา รูปถาย (1-2 นิ้ว) ติดต่อสอบถาม โทร. 089-711-0098, 093-452-0612 casonline prcas www.cas.ac.th SCAN สมัครออนไลน์"

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย PR และ คณะนิติศาสตร์ ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.ตรี / ผู้ตอบ / อ่าน 60

วันที่26มกราคม 2567 คณะนิติศาสตร์ เข้าอบรม โครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักกำหมาย / ผู้ตอบ / อ่าน 84

ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตราฐานข้อสอบ / ผู้ตอบ / อ่าน 69

คณะนิติศาสตร์จัดงาน "ตุ้มโฮมน้องพี่ 20ปีนิติศาสตร์"ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล / ผู้ตอบ / อ่าน 85

แบ่งปันรอยยิ้มผู้สูงอายุ ณ บ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ โดยคณะนิติศาสตร์ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา / ผู้ตอบ / อ่าน 133

คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมติดตามคุณครูที่เข้าร่วม / ผู้ตอบ / อ่าน 179

ทั้งหมด77ข้อความ