ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่23เมษายน2567 คณะนิติศาสตร์ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น เรือนจำกลางขอนแก่น ศาลมณฑลทหาารบกที่23ค่ายศรีพัชรินทร ศาลจังหวัดขอนแก่น

 

โพสโดย pang
4/23/2024 4:15:53 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง