ครูเดิมที่แสนดี


 

ปี 2562

 (1) ครูเดิมที่แสนดี 

   

ปี 2561

 (1) ครูเดิมที่แสนดี

   

ปี 2560

 (1) ครูเดิมที่แสนดี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

   

ปี 2559

 (1) ครูเดิมที่แสนดี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

  (2) ครูเดิมที่แสนดี ด้วยรักจากศิษย์

 

   
¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãËè

ปี 2558

  (1) ครูเดิมที่แสนดี ด้วยรักจากศิษย์

   
¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãËè

ปี 2557

 (1) ครูเดิมที่แสนดี ด้วยรักจากศิษย์ 

 (2) พิธีมอบเกียรติบัตรครูเดิมที่แสนดี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและการประชุมผู้ปกครอง กลุ่มA 30-10-57

   

ปี 2556

 (1) ครูเดิมที่แสนดี ด้วยรักจากศิษย์

 (2) ครูดีในดวงใจ

 (3) ครูดีในดวงใจ