ฝึกงานที่ GOSOFT


คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาทั้งเรียนและฝึกประสบการณ์จากบริษัทช้ำนำ GOSOFT

(พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด)

คณะผู้บริหารสถาบันการศึกษาและคุณครูทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง : โครงการ Train the Trainer EP.1 โดย #วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

และ #บริษัทโกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศระดับประเทศ ในเครือ CPALL,

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564

เวลา 13.00 - 16.00 น. ⏰

ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยากร, วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ✅✅