ติดต่อสอบถามด่วน หน่วยงานต่างๆติดต่อสอบถามด่วน หน่วยงานต่างๆติดต่อด่วน 091-865-7706 (เบอร์สำนักงานบริหาร)  เนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์วิทยาลัยขัดข้อง

  ฝ่ายcasnic 0814882704
 ฝ่ายวารสาร 0943694258 / 0816610177
 สำนักบัณฑิตศึกษา 043246536 ต่อ 625
 สอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 087-492-2696 / 081-708-6556
 งานการเงิน 095-6497796
 งานกองทุน 087-4256665 / 094 -2966171
 งานตรวจสอบภายใน 093-9362636วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง