ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย PR และ คณะนิติศาสตร์ ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.ตรีวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2567 
ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย PR และ คณะนิติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และทีมงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ออกตั้งบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่งาน 
“ เปิดโลกวิชาการ “ 🥰 ณ โรงเรียนขามแก่นนคร และ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  🙏☺️
และ คณะนิติศาสตร์ ร่วมออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.ตรี ที่โรงเรียน นครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 🙏🙏

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
2/22/2024 9:44:15 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง