ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่25เมษายน67 คณนิติศาสตร์ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ศูนย์การเรียนรู้ตำบลพังทุย ในการนี้ได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับอาจารย์มุกดา ชนะวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โพสโดย pang
4/25/2024 1:50:39 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง