ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

รับสมัครด่วน!!อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

คุณสมบัติ:วุฒิ ป.โท ขึ้นไป มีผลงานวิจัย (ที่ไม่ใช่เพื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรปกติ)

สนใจติดต่อได้ที่ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

โทร 043246537ต่อ630หรือ0897110098
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง