องค์กรคุณธรรมวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียข่าวสาร องค์กรคุณธรรมวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

โครงการบวชฟรีมีกุศล 2566 วันที่ 14 กันยายน ประจำปี 2566

รวมใจร่วมขยายพันธุ์ “ม่วงเทพรัตน์ “ ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ร่วมส่งต่อความสวยด้วย เครื่องสำอาง หรือ อุปกรณ์แต่งหน้า
ที่ท่านไม่ใช้แล้ว หรือ หมดอายุเพื่อนำไปใช้กับผู้แต่งหน้าศพได้ใช้ประโยชน์

คณะอาจารย์ ผู้แทน ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี ได้นำนมไทยเดนมาคร์ ไปมอบให้ผู้ป่วยตึกชาย-หญิง โรงพยาบาลพล

กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยจากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและนักศึกษาแลกเปลี่ยน