การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

 

เรื่อง

 
   
     
   

 


" รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท เทอม 2/2558 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มกราคม 2559 "   ** มีสิทธิในการรับทุน จำนวน 36,000 บาท

 

 
   
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักอธิการบดี  (งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์)

ปรับปรุงระบบ 21 พ.ย.2558 สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ https://www.facebook.com/chaivat1