เข้าสู่ระบบสำหรับผู้สมัครเรียน

 
 

 

รับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

หน้าแรก กำหนดการรับสมัคร ระเบียบการรับสมัคร ขั้นตอนการสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ ค้นหาผู้สมัครเรียน ติดต่อสอบถาม

ปริญญาโท

 

ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษาออนไลน์

ADMISSION SYSTEMปริญญาตรี
ปริญญาโท


หลักสูตร

 

4 ปี (ภาคปกติ) 4 ปี (ภาคสมทบ) 4 ปี (ภาคปกติ เทียบโอน) 4 ปี (ภาคสมทบ เทียบโอน)
    สำหรับนักเรียนที่จบชั้น ม.6 เลือกหลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ) เท่านั้น

  คณะบริหารธุรกิจ

(1)

  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  

(2)

  สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต)  

(3)

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

(4)

  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  สอบชิงทุน CP 188,000 บาท

(5)

  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา  

(6)

  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล  สาขาวิชาที่เปิดใหม่ปี 2563
 

ชื่อ-สกุล

   *       
ชื่อ ล็อกอิน
รหัสผ่าน
วัน/เดือน/ปีเกิด พ.ศ. อายุ ปี
อาชีพปัจจุบัน
เลขที่บ้าน และ หมู่บ้าน
ตำบล * อำเภอ *   *
รหัสไปรษณีย์
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน
email facebook  โซเชียล อืนๆ 
สถานที่ทำงาน  
ชื่อ บิดา อาชีพ    เบอร์โทรติดต่อ  
ชื่อ มารดา   อาชีพ  เบอร์โทรติดต่อ  
  ข้อมูลการศึกษาสถาบันเดิม
จบการศึกษาระดับ  
จบการศึกษาจากโรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชา    เกรดเฉลี่ย  
แผนการเรียนจบอื่นๆ   วิทย์ - คณิต    ศิลป์ - ภาษา อื่น ระบุ  
  ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเคยเป็นนักศึกษากองทุนกู้ยืมหรือไม่ (1)   เป็น   ไม่เป็น
ต้องการกู้ยืม กองทุนหรือไม่ (2)   ต้องการ   ไม่ต้องการ
 คุณรู้จักวิทยาบัณฑิตเอเซียได้อย่างไร (3) ครูที่แนะนำมา     เพื่อนแนะนำ    รุ่นที่แนะนำ    
  คนในครอบครัวแนะนำ
  แผ่นพับ / โบว์ชัวว์ วิทยุ
  เว็บไซต์ / Facebook
  งานตลาดนัดหลักสูตร
  จากการออกแนะแนวการศึกษาของทางวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
  อื่นๆ 
  ท่านมีความต้องการทุนการศึกษาประเภทใด
   +  ทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน (ไม่เป็นหนี้ ไม่ต้องใช้ทุนคืน)   8,000 บาท  16,000 บาท
  ทุนส่งเสริมทางด้านกีฬา
  + ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ  ประเทศจีน  ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์
อื่นๆ หรือ ต้องการเสนอความคิดเห็นส่วนตัว
     
 

 
สำนักอธิการบดี (งานสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์) ปรับปรุงระบบ 21 พ.ย.2558