วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ร่วมประชุมร่วมกับสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น   

ผู้เข้าชม 180 ครั้ง


วันที่ 20 พค.2564 เวลา 09.00 น. ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
อ.สิริภร  รองผอ.สุภานัน
อ.เสาร์วลักษณ์  เข้าร่วมประชุมร่วมกับสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น ท่านณรงค์  แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานที่ประชุมท่านดร.ทวีศิลป์ สารแสน ผอ.สำนักงานสกสค.จ.ขอนแก่น 
 
 
ข้อมุลจาก
อ.เสาร์วลักษณ์ 
 


¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 


 

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบคัดเลือกเข้า

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบา

    รับสมัครอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

    งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบท

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 5/20/2021 1:55:58 PM  
เว็บไซต์  
อีเมล์ chaivatvallapa@gmail.com  
ผู้เข้าชม 180  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต