วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ท่านอธิการบดีบันทึกวิดีทัศน์กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการ KM show & share   

ผู้เข้าชม 77 ครั้ง


20 กรกฎาคม 2564 ท่านอธิการบดีบันทึกวิดีทัศน์กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการ KM show & share ต่อด้วยขอบคุณบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่ดูแลนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและนักศึกษาฝึกงานที่ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และท่านได้ส่งความคิดถึงลูกศิษย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ไปปฏิบัติงานกับบริษัทโกซอฟท์

 

เผยแพร่โดย JenJira Kanlayarat 18 ชม. ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 


 

    สารจากท่านอธิการบดี ตอนที่ 2/2

    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจั

    ท่านอธิการบดีบันทึกวิดีทัศน์กล่าวเปิดและ

    โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่น

    ท่านอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็น

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 7/21/2021 11:38:26 AM  
เว็บไซต์  
อีเมล์ chaivatvallapa@gmail.com  
ผู้เข้าชม 77  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต