วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563   

ผู้เข้าชม 864 ครั้ง


Download https://drive.google.com/file/d/1QLZdwUwLjqGCY13nW3hkXhTefUIpI-SQ/view?usp=sharing¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è 


 

    สารจากท่านอธิการบดี ตอนที่ 2/2

    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจั

    ท่านอธิการบดีบันทึกวิดีทัศน์กล่าวเปิดและ

    โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่น

    ท่านอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็น

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย purimpart  
วันที่โพส 7/16/2021 2:11:39 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์ purimpart@cas.ac.th  
ผู้เข้าชม 864  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต