วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์โดยการรับตรงรอบ 3   

ผู้เข้าชม 876 ครั้ง


ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ที่ 034 / 2564

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2564 โดยการรับตรงรอบ 3

¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
Asst. Prof. Thidaratana Lertwittayakul, Ph.D.
Faculty of Nursing, College of Asian Scholars

 

 

 

 

 

 

 ดาวน์โหลดรายชื่อทั้งหมด 


 

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบคัดเลือกเข้า

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบา

    รับสมัครอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

    งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบท

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 6/8/2021 9:35:32 AM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 876  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต