วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  รับสมัครอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์   

ผู้เข้าชม 104 ครั้ง


คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

 

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์

2. มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้

4.มีผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา อย่างน้อย 1 เรื่อง (ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี)

 

 

ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมประวัติด้วยตนเอง

ที่คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (ข้างล่างโรงยิม)

179/30 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร 043-246536-8 ต่อ 299

 


 

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบคัดเลือกเข้า

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบา

    รับสมัครอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

    งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบท

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย patthawadee  
วันที่โพส 6/6/2021 2:33:58 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์ pattrawadee@cas.ac.th  
ผู้เข้าชม 104  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต