วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 Asian Scholars Conference on Education Research 2021 (ASCER 2021)   

ผู้เข้าชม 452 ครั้ง


งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 Asian Scholars Conference on Education Research 2021 (ASCER 2021) 
 
โดยคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมกับ สถาบันกระแสภิวัฒน์ 
 
The 1st National and International Asian Scholars Conference on Educational Research (1st# ASCER 2021): "Advanced Leadership and Disruptive Society"
 
หัวข้อ: ภาวะผู้นำที่ก้าวหน้าและสังคมที่เปลี่ยนแปลง (Advanced Leadership and Disruptive Society)
 
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564
 
ณ อาคารธรรมศาลา แพทย์หญิงเพ็ญแข ชนะวงศ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย, จังหวัดขอนแก่น
 
Deadline submission: 20 เมษายน 2564
 
>>> ลงทะเบียนส่งบทความ และ ชำระเงินค่าสมัคร ด้วย QR Code ในรูปโปสเตอร์
 
 
=========================
 
กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับ:
 
1. การศึกษา
2. บริหารการศึกษา
3. วิจัย หลักสูตรและการสอน
4. เทคโนโลยีทางการศึกษา
5. การศึกษาพิเศษ
6. หัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้/การจัดการเรียนรู้
 
=========================
 
ติดต่อสอบถาม:
 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 
หมายเลขโทรศัพท์: 043-246-536 ต่อ 403 
 
หมายเลขโทรสาร: 043-246-539
 
ขอบคุณข้อมูลจาก
ดร.อาทิตย์    ฉัตรชัยพลรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดี / คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 


¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è 


 

    สารจากท่านอธิการบดี ตอนที่ 2/2

    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจั

    ท่านอธิการบดีบันทึกวิดีทัศน์กล่าวเปิดและ

    โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่น

    ท่านอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็น

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 5/24/2021 3:56:35 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์ chaivatvallapa@gmail.com  
ผู้เข้าชม 452  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต