วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  25 เม.ย 64 ท่านรองอธิการ ดร.สายัณห์ ผาน้อย   

ผู้เข้าชม 72 ครั้ง


25 เม.ย 64 ท่านรองอธิการ ดร.สายัณห์ ผาน้อย 
ช่วงเช้าสอนป.บัณฑิต ห้อง6#1(กลุ่ม วบอ.พล)
วิชาปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู โดยระบบ online   จากบ้านครับ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 


 

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.บัณฑ

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาพย

    ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสู

    อธิการบดี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ เป็นประธานปร

    25 เม.ย 64 ท่านรองอธิการ ดร.สายัณห์ ผาน้

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 4/28/2021 10:32:48 AM  
เว็บไซต์  
อีเมล์ chaivatvallapa@gmail.com  
ผู้เข้าชม 72  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต