วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  สมัครเรียน = สมัครงาน Gosoft   

ผู้เข้าชม 152 ครั้ง


สมัครเรียน = สมัครงาน 
 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 64 
📚 คณะบริหารธุรกิจ | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
📚 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด Gosoft (Thailand) Co., Ltd.
 
 
สมัครเรียนด่วน
 
(รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ และ อ.พงศกร ทวันเวช พบนักศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้ากลุ่ม gosoft รหัส 64)
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

 


 
 
สมัครออนไลน์ Scan Qr หรือ คลิ๊กลิ๊งค์ได้เลยสมัครเรียน = สมัครงาน 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 64 
📚 คณะบริหารธุรกิจ | สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
📚 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด Gosoft (Thailand) Co., Ltd.
สมัครออนไลน์ Scan Qr หรือ คลิ๊กลิ๊งค์ได้เลย


¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 


 

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.บัณฑ

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาพย

    ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสู

    อธิการบดี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ เป็นประธานปร

    25 เม.ย 64 ท่านรองอธิการ ดร.สายัณห์ ผาน้

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 4/28/2021 9:57:03 AM  
เว็บไซต์  
อีเมล์ chaivatvallapa@gmail.com  
ผู้เข้าชม 152  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต