วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  โครงการพัฒนาองค์ความรู้การวิจัย ปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง 1303   

ผู้เข้าชม 250 ครั้ง


วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้การวิจัย ปีการศึกษา 2563

เรื่อง "เขียน Proposal อย่างไรให้ถูกใจผู้ให้ทุน" ณ ห้อง 1303

โดยมี ดร.สายัณห์ ผาน้อย (รองอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ) 
เป็นประธาน ในการกล่าวเปิดโครงการ

 

 

 ข้อมูลจาก สวิตา อ่อนละออ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 


 

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.บัณฑ

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาพย

    ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสู

    อธิการบดี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ เป็นประธานปร

    25 เม.ย 64 ท่านรองอธิการ ดร.สายัณห์ ผาน้

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 3/10/2021 10:08:27 AM  
เว็บไซต์  
อีเมล์ chaivatvallapa@gmail.com  
ผู้เข้าชม 250  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต