วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ได้เข้าให้โอวาทและใบมอบใบแสดงผลการเรียนให้กับ นักศึกษา Fujikura รุ่นที่ 1   

ผู้เข้าชม 163 ครั้ง


วันที่ 22 มกราคม 2564 
ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ได้เข้าให้โอวาทและใบมอบใบแสดงผลการเรียนให้กับ 
นักศึกษา Fujikura รุ่นที่ 1 ที่สำเร็จฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ที่บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
ณ ห้องประชุม พงษ์ศักดิ์วิทยากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลจาก
เผยแพร่โดย   1 วัน 


¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 


 

    ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ เข้าพบ และบรรยายพิเศษโ

    สัมมนากลุ่มนักเรียนชมรมที่สนใจด้าน วิทย

    พิธีมอบเข็มปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตรประ

    ประกาศจากงานการเงินนศ.ที่มียอดค้างชำระสอ

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบท

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 1/25/2021 9:26:51 AM  
เว็บไซต์  
อีเมล์ chaivatvallapa@gmail.com  
ผู้เข้าชม 163  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต