วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ประกาศการปฐมนิเทศหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2563 !!   

ผู้เข้าชม 1016 ครั้ง


ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
1. เรื่อง การปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (โดยใช้รูปแบบ Online) วันเสาร์ที่ 16 ม.ค.2564
2. เรื่อง โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (โดยใช้รูปแบบ Online) (กลุ่มผู้ไม่ได้ปฏิบัติการสอน ลำดับที่ 91-180) วันที่ 17-21 ม.ค.2564
3. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทั้ง 180 คน ได้สแกนคิวอาร์โค๊ตเพื่อเข้าไลน์กลุ่มของรุ่น ตามที่แนบมาในรายละเอียดนี้
สอบถามเพิ่มเติม
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 043-246536 ต่อ 403
สำนักบัณฑิตศึกษา 043-246536 ต่อ 209 / 097-3038383


¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è 


 

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบคัดเลือกเข้า

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบา

    รับสมัครอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

    งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบท

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย สำนักบัณฑิตศึกษา  
วันที่โพส 1/12/2021 6:24:06 PM  
เว็บไซต์ www.cas.ac.th  
อีเมล์ grad@cas.ac.th  
ผู้เข้าชม 1016  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต