วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2563   

ผู้เข้าชม 1396 ครั้ง


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด https://drive.google.com/drive/folders/1-v-XqWljJ8JeJ5rIYAcoseplWM7706xB?usp=sharing

1. ให้ผู้มีสิทธิ์อันดับที่ 1-180 ชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาผ่านบัญชี ลงทะเบียนวิทยาลัย

บัณฑิตเอเชีย 437-1-42801-0  ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์ ขอนแก่น

1.1 โดยลำดับที่ 1-90ค่าลงทะเบียนกลุ่มที่ 1 จำนวน 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)

1.2 ลำดับที่ 91-180กลุ่มที่ 2 จำนวน 55,000 บาท(ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

และส่งสลิปพร้อมเขียนชื่อและรหัสนักศึกษา มายัง Line : CAS-FINANCE
(โดยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ www.cas.ac.th เข้าไปยังสอบถามค่าเล่าเรียน)

              ในวันที่ 9 – 14 มกราคม พ.ศ.2564 สิ้นสุดภายในเวลาราชการ (17.00 น.)

2.ให้ผู้มีสิทธิ์นำบัตรประชาชน และนำสลิปการชำระเงินมา เพื่อมาแสดงตนในการรายงานตัว

ลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2/2563 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2564

เวลา 09.00– 12.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยากร อาคารอำนวยการ ชั้น 1

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

3. หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และวิทยาลัยจะเรียกรายชื่อผู้ติด

สำรองตามลำดับต่อไป

4. ผู้ติดสำรองสามารถมารายงานตัวได้ตั้งแต่เวลา 11.00 – 12.00 น. หากมีผู้สละสิทธิ์

ทางคณะกรรมการจะให้สิทธิ์ผู้ที่แสดงตัวตามลำดับกลุ่ม

5. ให้ผู้มีสิทธิ์นำเอกสารการสมัครเรียนตัวจริงมาในวันรายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2564¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è 


 

    สารจากท่านอธิการบดี ตอนที่ 2/2

    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจั

    ท่านอธิการบดีบันทึกวิดีทัศน์กล่าวเปิดและ

    โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่น

    ท่านอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็น

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย สำนักบัณฑิตศึกษา  
วันที่โพส 1/8/2021 2:13:37 PM  
เว็บไซต์ www.cas.ac.th  
อีเมล์ grad@cas.ac.th  
ผู้เข้าชม 1396  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต