วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ประกาศรายชื่อผู้มีสืทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2563   

ผู้เข้าชม 901 ครั้ง


ประกาศรายชื่อผู้มีสืทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ https://drive.google.com/drive/folders/1EFe4VGbug0M99LEevVLkVS-6_uM4YKNX?usp=sharing

อบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è 


 

    ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี วิทยาลัยบ

    ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ได้เข้าให้โอวาทและใบมอ

    วันที่ 23 มกราคม 2564 บรรยายกาศการสอบส

    ประกาศการปฐมนิเทศหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นท

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูต

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย สำนักบัณฑิตศึกษา  
วันที่โพส 12/30/2020 4:12:51 PM  
เว็บไซต์ www.cas.ac.th  
อีเมล์ grad@cas.ac.th  
ผู้เข้าชม 901  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต