วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  อบรมพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแก่ครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น   

ผู้เข้าชม 6773 ครั้ง


ประมวลภาพทั้งหมด>>

 

อบรมพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแก่ครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น จำนวน 19 สถาบัน กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2557 (สัปดาห์หน้า จ. - ศ. ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น.) โดยมีครู และบุคลากรจากสำนักการศึกษา อบจ. เข้าร่วม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 40 ท่าน ณ ห้องประชุมวิทยา นงลักษณ์ โดยวิทยากรหลัก คือ ผศ.ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง คณบดีคณะศิลปศาสตร์

Project Title: A Training Program on the Improvement of English Teaching Techniques For Khon Kaen Provincial Administrative Organization Personnel

Duration: March 24-28, 2014

Venue: Wittaya-Nongluck Meeting Room (1205), College of Asian Scholars

 

 

 ประวัติผศ. ดร.  สนใจ  ไชยบุญเรือง

 

ประวัติ อ. ธวัชชัย  ไชยบุญเรือง

¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 

A Training Program on the Improvement of English Teaching Techniques

For Khon Kaen Provincial Administrative Organization Personnel

Duration: March 24th - 28th , 2014             Venue: Wittaya-Nongluck Meeting Room (1205), College of Asian Scholars

 

Date

24th  March

25th  March

26th  March

27th  March

28th  March

09.00 – 10.30a.m

10.30 – 10.45 a.m (Break)

10.45 – 12.00 a.m

 

Opening Ceremony

9.00 – 9.30

Introduction to the Training Program

(Asst. Prof. Dr. Sonjai Chaibunruang and Mrs. Gawisarar Nilmongcol)

Teaching Model: Grammar

(Mr. ThawatchaiChaibunruang and Mrs. Gawisarar Nilmongcol)

Teaching Model: Grammar

(Mr. ThawatchaiChaibunruang and Mrs. Gawisarar Nilmongcol)

Teaching Model: Writing

(Asst. Prof. Dr. Sonjai Chaibunruang and Mrs. Gawisarar Nilmongcol)

 

The Teaching of … (by participants)

(Asst. Prof. Dr. Sonjai Chaibunruang and Mrs. Gawisarar Nilmongcol)

 

Lunch

13.00 – 14.30 p.m

14.30 – 14.45 p.m (Break)

14.45 – 16.00 p.m

 

Teaching Model: Listening and Speaking

(Mrs. Gawisarar Nilmongcoland

 Asst. Prof. Dr. Sonjai Chaibunruang )

 

Teaching Model: Pronunciation

(Mr. ThawatchaiChaibunruang and Mrs. Gawisarar Nilmongcol)

Teaching Model: Reading

(Asst. Prof. Dr. Sonjai Chaibunruang and Mrs. Gawisarar Nilmongcol)

 

Teaching Model: Language Arts

(Mrs. Gawisarar Nilmongcoland

 Asst. Prof. Dr. Sonjai Chaibunruang )

 

• The Teaching of

   …(cont.)

• Certificate Presentation  

  &

• Closing Ceremony

  All lecturers

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

อ.ปานศิริ พูนพล
.ลักษมณ พีรประภากร

ภาพถ่ายจาก ภูมิศักดิ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 


 

    สารจากท่านอธิการบดี ตอนที่ 2/2

    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจั

    ท่านอธิการบดีบันทึกวิดีทัศน์กล่าวเปิดและ

    โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่น

    ท่านอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็น

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 3/20/2014 10:15:42 PM  
เว็บไซต์  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 6773  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต