พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรตามโครงการการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น7 ก.ค. 67 (ภาคบ่าย) ดร.สายัณห์ ผาน้อย อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายบริหาร ได้รับมอบหมายจากนายพงษ์เทพ มุสิเกตุ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรตามโครงการการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ณโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และอาจารย์พิเชษฐ์ สุโพธิ์เมือง หัวหน้าวิทยากรพร้อมคณะจากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและสโมสรฟุตบอลขอนแก่น เอฟซี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี(skate boarding)

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
7/9/2024 11:33:34 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivat@cas.ac.thวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง