ขอแสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลชายวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลชายวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 🎉🏆
ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2567
ณ เมืองซูราบายา และเมืองมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 🥇

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
7/2/2024 9:14:24 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivat@cas.ac.thวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง