จดหมายข่าวประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 2/2567วันที่ 27 มิถุนายน 2567
ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 2/2567
ณ ห้องประชุมวิทยา - นงลักษณ์

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
7/1/2024 3:31:59 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivat@cas.ac.thวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง