พิธีสำเร็จการศึกษา และติดแถบหมวกผู้ช่วยพยาบาลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567

พิธีสำเร็จการศึกษา และติดแถบหมวกผู้ช่วยพยาบาลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 🧑‍🎓👩‍🎓

ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์วิทยากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ✅✅

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านด้วยนะครับ 💙🩷

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
6/19/2024 9:40:48 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivat@cas.ac.thวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง