ลงนามสัญญาทุน กสศ. สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา📚10 พฤษภาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จัดพิธี

“ลงนามสัญญาทุน กสศ. สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา”

โดยมีท่าน ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ให้การต้อนรับ

และแสดงความยินดี กับนักศึกษา และผู้ปกครอง

ท่าน ผศ.เสาวลักษณ์ แย้มตรี คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแนะนำอาจารย์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน สู่รั้วเทาทอง

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
5/13/2024 11:55:35 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivat@cas.ac.thวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง