คัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลชาย ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลชาย ตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3

รายละเอียดตามรูปที่แนบมา

สอบถามเพิ่มเติม โทร.063-7717116 คุณแพม
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง