ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ (ASCER)📢ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ (ASCER) ครั้งที่ 4 โดยคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมกับงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 และงานหลักสูตรและการสอนอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ร่วมกับสถาบันเครือข่ายและ สมาคมพัฒนาวิชาชีพบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย

📚หัวข้อ “EDUCATION 6.0 Immersive Education Ready for New Beginning”

📌ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

📑📝โดยเริ่มเข้าร่วมลงทะเบียนตั้งแต่ 08.00 น. เป็นต้นไป และรับชมได้ที่ลิงค์

https://www.facebook.com/EDandLBA/

⛔️หมดเขต ลงทะเบียน

ส่งบทความวิจัย

15 พฤษภาคม 2567 นี้⛔️

✅Registration/แบบลงทะเบียนเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4

🕐ช่วงนำเสนอผลงานวิจัย

เวลา 13.00-16.00 น

📚✴️Registration : ⬇️⬇️

https://forms.gle/k8zUg92RYsiHWWR58

📌Template บทความ (😉https://drive.google.com/.../1wVC8GCLmb...
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง