สมัครเรียน = สมัครงาน รับสมัครนักศึกษาใหม่คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์สมัครเรียน = สมัครงาน 📌📌 รับสมัครนักศึกษาใหม่ !! #dek67

รับทั้งผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. / ปวส. หรือ เทียบเท่า

หลักสูตรปริญญาตรี 🎓

#คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

• สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา

• สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

• สาขาวิชาพลศึกษา สุขศึกษาและกีฬา

👉 #สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัย_หรือคลิกลิงค์นี้ได้เลย https://enroll.cas.ac.th/index.php

👉 #สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 043-246-537, 087-492-2696, 081-708-6556

 

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
4/22/2024 2:29:06 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง