สมัครและขึ้นทะเบียน ภายใน 30 เมษายน 66 นี้เท่านั้น #มีเรียน #มีงาน #มีเงิน #อนาคตมั่นคง"สมัครเรียน = สมัครงาน" #มีเรียน #มีงาน #มีเงิน #อนาคตมั่นคง
📌สมัครและขึ้นทะเบียน ภายใน 30 เมษายน 67 นี้เท่านั้น ‼️
✅ สำหรับผู้จบ ม.6 / กศน. / ปวช. รับสิทธิ์ทุนฯ 16,𝟬𝟬𝟬 บาท:คน*
ยกเว้นคณะพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยกำหนด


📍    ลิ้งค์สมัครเรียน      
https://enroll.cas.ac.th/index.php     

 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง