โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นครู หลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่ 10วันที่ 1 เมษายน 2567 ✨️ภาคเช้า✨️

📍ดร. สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ✍️🏻📚

ประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างพื้นฐานความเป็นครู หลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่นที่ 10👩🏻‍💻👩🏻‍💻📚📚

📍🏫ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อ.เมือง จ.ขอนแก่น

การชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมฯ

และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.โท สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ 📚📚📚👩🏻‍💻👩🏻‍💻

📍🏫ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อ.เมือง จ.ขอนแก่น

รอบบ่าย

ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง และเบรคช่วงบ่าย ขอบพระคุณท่านอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

และรายวิชา การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 📚📚📚👩🏻‍💻👩🏻‍💻✍️🏻✍️🏻

บรรยายโดย

✅️ ดร.ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์

✅️ ดร.ศิริบุญเอื้อ เหล่าชัย

✨️✨️การมอบเสื้อคณะ จากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง หลักสูตร ป.บัณฑิต 👚👚👕👕👔👔

📍🏫ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
4/2/2024 9:29:18 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง