ดร.สายัณห์ ผาน้อย นำคณะอาจารย์CAS เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่เวียตนาม ประจำขอนแก่น และพูดคุยแลกเปลี่ยนความร่วมมือ29 มีนาคม 2567 ดร.สายัณห์ ผาน้อย นำคณะอาจารย์CAS เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่เวียตนาม ประจำขอนแก่น และพูดคุยแลกเปลี่ยนความร่วมมือ ระหว่างกัน และร่วมกันอนุรักษ์การแต่งกายในแบบไทย
💁🏻 การแต่งกายประจำถิ่น สวยงามตามฉบับ ไทย เวียดนาม ญี่ปุ่น 🇹🇭🇯🇵🇻🇳
📍วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ✅

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
4/1/2024 9:50:20 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง