เข้าร่วมงาน BETTER THAILANDการปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่ออนาคตประเทศไทย🔸️วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 | เวลา 09.00 - 15.30 น.

👨‍🏫ดร.สายัณ ผาน้อย รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

👨‍🏫ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์แลศิลปศาสตร์

🎤📚เข้าร่วมงาน BETTER THAILAND🇹🇭การปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่ออนาคตประเทศไทย

โดย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อม บรรยายพิเศษ

🔴ณ ห้อง Eternity Ballroom ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
3/28/2024 9:23:02 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง