พิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพและมอบใบแสดงผลการศึกษาหลักสูตรพยาบาลพิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพและมอบใบแสดงผลการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่15 วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องกรีนบอลรูม โรงแรมกรีนโฮเต็ล ขอนแก่น

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
3/25/2024 11:33:09 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง