ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ร่วมทั้งคณะอาจารย์ ผู้บริหารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ยินดีต้อนรับ กงสุลใหญ่แห่งสาธารรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันที่ 21 มีค.67 📌

ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ ร่วมทั้งคณะอาจารย์ ผู้บริหารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ยินดีต้อนรับ กงสุลใหญ่แห่งสาธารรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ✅✅

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
3/22/2024 2:13:16 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง