คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรม “ต้อนรับน้องใหม่ ”MTM ปีการศึกษา 2567‼️ วันที่ 19 มีนาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรม “ต้อนรับน้องใหม่ ”MTM ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมวิทยา-นงลักษณ์ ✅

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
3/21/2024 10:33:54 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง