ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน(นักกีฬาฟุตซอลชาย) จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่นคณะผู้บริหารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน(นักกีฬาฟุตซอลชาย) จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น และแสดงความยินดี กับทีมฟุตซอลชาย U15 แชมป์โซนภาคอีสานตอนบน ในการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนชาย SDN FUTSAL NO-L เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแข่งขันรอบประเทศ

ณ ห้อง 521 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ✅
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง