เปิดรับสมัครนักศึกษา DEK67 #คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (รอบที่ 3) 📢เปิดรับสมัครนักศึกษา DEK67 #คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (รอบที่ 3) 🎉
👉 รับผู้จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส. เทียบเท่า หรือ ปริญญาตรี ใบที่ 2
📌 คลิ๊กไปที่หน้าสมัครเรียน (
https://forms.gle/3n46bZwBsEFqDoDW7)

📌 หรือ https://enroll.cas.ac.th/index.php
📌 สอบถามการสมัครมีทุกช่องทาง
1. ทักเพจนี้นะคะเด็กๆ✌️
2. addLine (
https://lin.ee/znO9Nd9)
3. โทรสอบถามได้ตามเบอร์ในภาพได้เลยค่ะ ☎️

ระดับปริญญาตรี

1.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา
2.สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
3.สาขาวิชาพลศึกษา  สุขศึกษาและกีฬา

 

 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง