เปิดรับสมัครแล้ว(รอบ 2)ลักสูตรปริญญาโท +วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้🎉เปิดรับสมัครแล้ว (รอบ 2️⃣)🎉

📍หลักสูตรปริญญาโท +วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ เปิดรับสมัครตั้งแต่

✨ตั้งแต่ “วันที่ 16 มีนาคม ถึง 16 เมษายน 2567 ”✨

ลิงก์รับสมัคร ✴️👩🏻‍💻📑 https://forms.gle/uQXWJphewzbYXj7o6

หรือ https://enroll.cas.ac.th/index.php

 

🎈ผู้รับผิดชอบหลักสูตร🎈

✅️ผศ.ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์

✅️ดร.จิราพร วิชระโภชน์

✅️ดร.สุรชัย วัฒนาอุดมชัย

☎️ติดต่อสอบถาม

ดร.จิราพร วิชระโภชน์ 098-6365459

📚ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่คุรุสภารับรอง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

และสาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้📗📒

https://drive.google.com/.../1xftZwxAXDD8I1mcSRMD.../view...

✨🎉Page Facebook✨🎉

📲 ฝากกดติดตาม ด้วยนะคะ

🔻เพจหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

➡️https://www.facebook.com/CAS.M.Ed.CDLS/

#คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

#วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง