พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน CHINA PR)วันที่ 7 มีนาคม 2567

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน CHINA PR)

ระหว่าง วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และ ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล คณบดี Dr.Chuanchen BI ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมพิธีกว่าร้อยคน

และ ประชุมโครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ

(สาธารณรัฐประชาชนจีน CHINA PR)ระหว่าง วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ - วิทยากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 

 

 

 

ข้อมูลส่วนหนึ่งอ้างอิงจาก
MBA KKU วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
3/11/2024 2:08:49 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง