กิจกรรมงาน BYE NOIR 2027 ที่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2🗓️ วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2567

🎊🎉 กิจกรรมงาน BYE NOIR 2027 ที่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีให้แก่รุ่นพี่ที่จะจบการศึกษา คณาจารย์และรุ่นน้องร่วมแสดงความยินดีในงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และได้ให้คำแนะนำ คำสอนแก่นักศึกษาทุกคน

พิธีไหว้ครูเพื่อน้อมรำลึกถึงหลักคำสอนที่อาจารย์ทุกคนได้พร่ำสอนมาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในรั้ววิทยาลัยบัณฑิตเอเซียแห่งนี้ ภายในงานยังได้จัดกิจกรรมอื่น ๆ และได้มีการแสดงของน้อง ๆ นักศึกษาที่ได้ตั้งใจเตรียมไว้มอบความบันเทิงแก่ทุนคนในงาน โดยในแต่ละการแสดงจะประกอบด้วยการแสดงของทั้ง 3 สาขา ได้แก่

- สาขาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา ที่มาด้วยการแสดงเต้นประกอบเพลง 💃🕺🏼

- สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ที่มารำสวยๆให้ได้ชม 🇹🇭

- สาขาพละศึกษาสุขศึกษาและกีฬา ได้มาร้องเพลงเพราะ ๆ ให้ได้ฟัง 🎤🎶

และในช่วงสุดท้ายของงาน ทุกคนภายในงานได้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์โดยการร้องเพลงร่วมกันเพื่อแสดงถึงความรักและความผูกพันอันแน่นแฟ้นที่มีต่ออาจารย์อันเป็นที่รักและน้อง ๆ ครอบครัวรั้วเทา-ทองทุกคน 🎉🎉

📍 ณ ห้องจัดเลี้ยงแคนแก่นคูน โรงแรมเลอแคสเซีย

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
3/11/2024 10:04:02 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง