เปิดรับสมัครแล้ว คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2เปิดรับสมัครแล้ว ✅✅ คณะพยาบาลศาสตร์ 📌รอบที่ 2📌 #dek67

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2567

 #สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัย_หรือคลิกลิงค์นี้ได้เลย     https://enroll.cas.ac.th/index.php  

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

☎️ 080- 414-2266 คุณนิภาพรรณ์

☎️ 085-250-8444 ผศ.ดร.ธิดารัตน์

 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง