การเสวนาอัพเดททิศทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสำหรับคนขอนแก่น : ในหัวข้อ MODERN KHON KAENการเสวนาอัพเดททิศทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสำหรับคนขอนแก่น :

ในหัวข้อMODERN KHON KAEN

กิจกรรมปาฐกถาในวันเกียรติยศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้ก่อตั้งสถาบัน

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์

29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 

 

วิทยากร

1.คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

2.คุณทักษ์ ศรีรัตโนภาส ผู้อำนวยการโครงการขอนแก่นอินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ ในเครือกลุ่มน้ำตาลมิตรผล

 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง