เปิดรับสมัครเรียน ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (M.B.A.)เปิดรับสมัครเรียน ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขานวัตกรรมทางธุรกิจ (M.B.A.)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงเปิดภาคเรียน (เดือนมิถุนายน) 

รับทุนวิจัยและพัฒนาฯ มูลค่า 36,000 บาท

   คลิกสมัครเรียน พร้อม  รับทุนวิจัยและพัฒนาฯ มูลค่า 36,000 บาท   

 

 

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
2/23/2024 10:50:28 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง