ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี เป็นผู้แทนศาสตราจารย์ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ เข้ารับรางวัลในฐานะที่ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ เป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตรเรียนร่วม"สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท

 

วันที่ 17 ก.พ. 67 (ภาคบ่าย) ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี เป็นผู้แทนศาสตราจารย์ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ เข้ารับรางวัลในฐานะที่ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ เป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตรเรียนร่วม"สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาชนบท"ในโอกาสแห่งการครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 60 ปี   ณ ห้อง  Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(Science Park) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
2/19/2024 10:03:11 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง