กิจกรรมกีฬา เทา-ทองเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2567🏆📌ร่วมชม เชียร์และเป็นให้กำลังใจนักศึกษา📌🏆

ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา

เทา-ทองเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2567

#เทาทองเกมส์ครั้งที่20 #CAS

 

 

โพสโดย ชัยวัฒน์ ว้ัลละภา
2/12/2024 9:08:10 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.comวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง